︎Terug


SponsorsStichting Het Kunstgemaal is een aantal fondsen en donateurs zeer erkentelijk voor de financiële ondersteuning van haar oprichting en continuering:

       

ANBI Status
De stichting Het Kunstgemaal heeft de ANBI status en geen winstoogmerk. Daardoor is iedere bijdrage meer dan welkom om ons initiatief te steunen. Daartoe kunt u donateur of vriend worden van Het Kunstgemaal door contact met ons op te nemen of een vrije gift te storten op Rabobank rek nummer NL 58 RABO 0166465852 EUR t.n.v. Het Kunstgemaal te Bronkhorst.

Wij informeren u ook graag over de belastingvoordelen bij een schenkingboven de € 500,00 i.v.m. de ANBI status van de stichting.

Postadress in Amsterdam
Bloemstraat 88, 1016LG Amsterdam


RSIN nummer: 850903373
K.v.K. nummer: 53500059